ParticleScout - poiščite, razvrstite in prepoznajte delce

ParticleScout - poiščite, razvrstite in prepoznajte delce

V vodilnem 3D-Raman slikovnem sistemu v industriji je zdaj na voljo ParticleScout, eno najnaprednejših orodij za analizo delcev, ki so jih kdaj razvili.

ParticleScout lahko nadzoruje, klasificira, analizira, kvantificira in identificira delce na celo velikih vzorčnih površinah. Omogoča meritve, ki segajo od pregleda vzorcev do ciljnih raziskav delcev v skupinah, ki jih določi uporabnik, z natančno kemijsko karakterizacijo posameznih delcev. Rezultati meritev so nato predstavljeni v poročilu, ki vsebuje izčrpen opis vzorca. ParticleScout izkorišča hitrost, občutljivost in ločljivost WITecovih Raman slikovnih mikroskopov, da zagotovi hitro in brezhibno analizo delcev.

WITec ParticleScoutScreen

ParticleScout ima najbolj prilagodljive in uporabne zmožnosti raziskovanja vzorcev, ki so na voljo.

  • Mikroskopija z belo svetlobo z izvrstno konfokalnostjo: svetlo polje / temno polje, presevno / odsevno.
  • Izbira objektivov: Za preiskave vzorcev in Ramanske meritve lahko izkoristite različne vrste objektivov za začetni pregled in naknadno Raman-ovo analizo z visoko ločljivostjo.
  • Šivanje slik: Skene več vzorčnih površin lahko združite v eno meritev za pregled široko porazdeljenih delcev na velikih površinah.
  • Focus Stacking: Ta edinstvena sposobnost močno poveča globino ostrenja za ostre in natančne slike delcev. 

ParticleScoutSurvey

Napredna orodja za kategorizacijo izbirate ustreznih delcev z izjemno lahkoto.

Uporabniško določena razvrstitev delcev po obliki in velikosti ponuja dostop do širokih lastnosti.

  • Kategorizacijo lahko izvedemo glede na površino, obseg, omejitveno polje, maks. Feretov premer, min. Feretov premer, razmerje stranic, ekvivalentni premer in mnogi drugi.
  • Uporaba logičnih filtrov za natančno razvrščanje v skupine.
  • Avtomatizirano ustvarjanje maske za nadaljnjo Ramansko analizo.

Categorization

Identifikacija je hitra in enostavna, če je vaš Ramanov mikroskop opremljen s programom ParticleScout.

ParticleScout v celoti izkorišča prednosti Ramanovega slikanja pri hitri in nedestruktivni kemijski karakterizaciji brez barvanja vzorcev, hkrati pa raziskovalcu pospeši potek dela. V kombinaciji s programsko opremo za upravljanje zbirke podatkov TrueMatch podjetja WITec lahko uporabnik izdela katalog delcev na podlagi njihovih sestavnih molekularnih komponent, povezanih s fizičnimi atributi, kot sta velikost ali razmerje stranic, in pripravi poročilo, ki količinsko opredeli določene delce v vzorcu.

IdentificationWorkflowPovezani izdelki