Protokol ravnanja s CVK za hemodializo s srebrom

Protokol ravnanja s CVK za hemodializo s srebrom

Vabimo vas k branju izsledkov študije, ki obravnava uporabo tamponov s srebrom za preventivo okužb hemodializnih centralnih venskih katetrov (CVK).

Ko smo iskali vire in ideje za razvoj protokola ravnanja s CVK, smo ugotovili, da mednarodne smernice pogosto spodbujajo uporabo klorheksidina za kožno antisepso. Te smernice niso vedno jasne glede njegove uporabe, koncentracije, vrste raztopine, vodne ali alkoholne itd.

Poleg tega priporočila ne upoštevajo nobena interakcija in varnosti te snovi z materiali, ki jih CVK vsebujejo.

Ta neodgovorjena vprašanja so nas spodbudila, da smo preverili učinkovitost alternativnih izdelkov klorheksidinu v alkoholu in njihov vpliv na materiale katetrov, da bi ustvarili ad hoc protokol za našo dejavnost v praksi.

Kaj lahko uporabimo v primeru poškodovane kože, pordelosti, erozije in okužbe izstopišča katetra?

Preizkusili smo Emodialov EXIT-PAD AG, napredno oblogo s srebrovimi ioni.

METODOLOGIJA

Preiskali smo literaturo s pomočjo Pub Med, Cochrane knjižnice in pregledali tehnične liste, ki jih zagotavljajo proizvajalci razkužil in naprednih oblog. Eksperimente in vitro smo izvedli tako, da smo delčke CVK iz silikona in poliuretana namočilii v dezinfekcijske raztopine na osnovi povidon joda 10 % v vodni raztopini, 0,057 g natrijevega hipoklorita v vodni raztopinii, klorheksidin 2% v v alkoholu približno eno leto. Študija in vivo je vključevala povidon jod in hipoklorit z mikrobiološko oceno in oceno kožne tolerance, klorheksidina nismo testirali zaradi nezdružljivosti z materiali. Za poškodovano kožo smo preizkusili oblogo Exit-Pad Ag in izvedli študijo s klinično oceno učinkovitosti.

REZULTATI
Študija in vitro je pokazala poškodbe silikonskega CVK, vstavljenega v alkoholni klorheksidin, in rahlo površinsko jantarna obarvanje CVK v stiku s povidon jodom. Študija povidon joda in hipoklorita in vivo je dala primerljiv rezultat učinkovitosti z incidenco okužb, poveznih s katetri (CRBSI), ki je enaka 0, v nobenem primeru ni bilo epizod lokalnega draženja ali alergične reakcije.

Študija učinkovitosti izdelka Exit-Pad Ag je dala pozitivne rezultate tako pri zmanjšanju eritema in krast kot pri izboljšanju jasnih kliničnih znakov okužbe izstopišč, tudi če ni zdravljenja s sistemskim antibiotiki; poleg tega nismo zaznali nobenih pojavov alergičnii reakcij ali intolerance na izdelek.

ZAKLJUČKI
Ocena rezultatov nas je pripeljala do izdelave dveh protokolov, enega za nepoškodovano kožo z uporabo povidon joda v 10 % vodni raztopini, drugi pa za poškodovano kožo z Exit-Pad Ag. Po štirih letih smo ohranili nadzor nad okužbami, povezanimi s katetri (CRBSI) pod 1 epizodo vsakih 1000 kateter dni, zmanjšano in ciljno usmerjeno uporabo antibiotikov, nižje ravni odpornosti na meticilin od tistih, ki jih najdemo v naši enoti intenzivne nege. Zadovoljstvo z izvedbo tovrstnih raziskav nas spodbuja, da nadaljujemo po tej poti s kritičnim vrednotenjem bodočih znanstvenih inovacij z vestjo in znanjem.

LITERATURA

- Centers for Disease Control (Atlanta) “Linee guida per la prevenzione delle infezioni da cateteri intravascolari, 2011”;

- Prevention of catheter-related bloodstream infection in patients on hemodialysis Michiel G. H. Betjes Betjes, M. G. H.Nat.Rev. Nephrol. 7, 257–265 (2011);

- Valutazione clinica dell'Exit-pad Ag, XXX Congresso Nazionale EDTNA ERCA Workshop Accessi vascolari e governo clinico. Milano Marittima 2012;

- Skin antiseptics in venous puncture-site disinfection for prevention of blood culture contamination: systematic review with meta-analysis. Caldeira D., David C., Sampaio C. J Hosp Infect 77:223-232 (2011) ;

- “Valutazione clinico/morfologica di Amukine Med e Braunol, su C.V.C. in spi-silicone”, M. Canzi, P. Coral, T. Roggio, L. De Filippo, G. Panarello; TN&D Wichting Editore anno XXIII n.2 aprile - giugno 2011;

- The forgotten role of alcohol : A systematic review and meta-analysis of the clinical efficacy and perceived role of chlorhexidine in skin antisepsis. Maiwald M., Chan E. S. Y.; Plos One.7(9) e44277 (2012);

- Comparison of the safety and efficacy of two topical antiseptic products: chlorhexidine gluconate + isopropyl alcohol and povidone-jodine + isopropyl alcohol. Art G.; Journal of the Association for Vascular Access 12: 156-163 (2007);

- “Strategie di medicazione nella gestione dell'exit-site del CVC e controllo delle CRBSI ”. XXXII Congresso Nazionale EDTNA/ERCA - San Benedetto del Tronto (AP) - 2014.

PosterPovezani izdelki