Bodočnost pretočne citometrije je spektralna detekcija

Bodočnost pretočne citometrije je spektralna detekcija

Bodočnost pretočne citometrije je spektralna detekcija. V Sloveniji smo instalirali prvi tovrstni instrument, ki s samo tremi laserji omogoča kar 38 fluorescenčnih kanalov.

Spektralna pretočna citometrija ima prednosti pri analizi celičnih populacij, ki jih je težko karakterizirati z običajno pretočno citometrijo. Združuje večparametrično analitično zmogljivost konvencionalne pretočne citometrije najvišje učinkovitosti in detekcijo celotnega spektra vsakega izmerjenega delca.
Spektralne podatke sistem loči in obdela tako, da lahko določimo količino posameznega fluoroforja, ki prispeva k spektru mešanice, ali pridobi druge informacije iz spektrov.

Spektralna pretočna citometrija predstavlja nov pristop k zasnovi instrumentov in omogoča nove vrste aplikacij, ki niso običajne s konvencionalno pretočno citometrijo.Povezani izdelki