Kriteriji za izbiro prednapolnjenih brizg za izpiranje

Kriteriji za izbiro prednapolnjenih brizg za izpiranje

PraxiJect™ brizge za izpiranje, napolnjene s fiziološko raztopino, postavljajo standard kakovosti in varnosti.

Pri prebrizgavanju centralnih venskih katetrov, dializnih katetrov oziroma drugih pripomočkov za žilni pristop je po vsaki aplikaciji zdravila, intravenski terapiji ali odvzemu vzorcev pomembno, da pripomoček za žilni pristop čim dlje deluje. Mislimo na bolnika in izvajalca. Prednapolnjene brizge zdravstvenemu osebju olajšajo delo, poleg tega pa predstavljajo višjo stopnjo varnosti za bolnika.

Prednapolnjene brizge različnih proizvajalcev se v marsičem razlikujejo. PraxiJect™ brizge za izpiranje, napolnjene s fiziološko raztopino, tako postavljajo standard kakovosti in varnosti.

Spoznajte lastnosti Praxiject prednapolnjenih brizg, ki so jih mnoge največje bolnišnične ustanove prepoznale kot najpomembnejše

Pri izbiri in uporabi napolnjene injekcijske brizge za izpiranje pripomočkov za žilni pristop je treba upoštevati:

  1. zasnovo brizge,
  2. hitrost vbrizga med postopkom izpiranja (hitrost izpiranja),
  3. specifikacije izdelka in indikacije za uporabo,
  4. embalažo in označevanje izdelkov,
  5. refluks krvi v kateter na koncu postopka izpiranja,
  6. čas, potreben za odklop katetra ali podaljška
Zasnova brizge

Sodobna zasnova brizg je rezultat desetletij testiranja, posvetovanj in izkušenj klinikov in inženirjev z vsega sveta. Velja mednarodni standard ISO 7886-1 (Sterilne podkožne brizge za enkratno uporabo - 1. del. Brizge za ročno uporabo.),.