Okužbe, povezane z zdravstvom-učinki na zdravstvene ustanove

Okužbe, povezane z zdravstvom-učinki na zdravstvene ustanove

Prispevek: dr. Maurizio Alberto Gallieni, izredni profesor za nefrologijo na Univerzi v Milanu. Od leta 2018 direktor kompleksne operativne enote za nefrologijo in dializo ASST (lokalno zdravstveno območje) Fatebenefratelli Sacco iz Milana. Avtor več kot 200 znanstvenih publikacij, indeksiranih v zbirki podatkov PubMed Nacionalne medicinske knjižnice.

Tveganje za okužbe, povezanih z zdravstvom, obstaja tako v bolnišnici kot zunaj bolnišnice in se nevarno povečuje. Število smrtnih žrtev, povezanih s temi okužbami, je zaskrbljujoče. Zdravstvene ustanove tega ne skrivajo in že nekaj časa so sprožile program ničelne tolerance proti okužbam, ki spodbuja določeno raven higiene in varnosti.

Dr. Gallieni v tem članku pojasnjuje, kakšni so učinki okužbe na bolnišnice in nas opozarja, da je preprečevanje najboljše orožje, ki ga imamo na voljo.

Preprečevanje in ustrezno zdravljenje okužb, zlasti okužb centralnih venskih katetrov (CVK), je del ciljev programa ničelne tolerance do okužb v zdravstvenih ustanovah.

Že nekaj časa, zlasti na področju intenzivne nege, se govori o »ničelnem cilju okužb«, zdaj pa se je ta koncept razširil na vsa področja oskrbe, saj okužbe, povezane z negovalnimi praksami, povečujejo obolevnost in umrljivost, pa tudi stroške oskrbe.

Razviti so številni protokoli o ustrezni uporabi antibiotikov, da bi se izognili tako neustreznemu zdravljenju okužbe kot njihovi pogosti in neupravičeni uporabi, kar povzroča problem protimikrobne odpornosti.

Poleg oskrbe se protokoli osredotočajo na preprečevanje, kar je najboljši način ukrepanja.

Čeprav preventivni protokoli lahko precej stanejo, preprečevanje enega samega primera septikemije omogoča znatne prihranke, saj se s tem izognemo daljši hospitalizaciji, zmanjšamo stroške zdravljenja in se očitno lahko izognemo trpljenju bolnika in zapletom, ki so lahko za bolnike zelo resni.

Raziskovalna skupina za kakovost in varnost Univerze Johns Hopkins (Baltimore, ZDA) je predlagala model dobrih praks in vedenja za preprečevanje bolnišničnih okužb, ki vključuje štiri praktične pristope:

  • Ozaveščanje zdravstvenega osebja o resnih tveganjih, povezanih z okužbami s CVK, in o pomenu njihovega preprečevanja. 
  • Izobraževanje in usposabljanje zdravstvenega osebja, da sprejme smernice in priporočila znanstvenih društev. 
  • Izvedba postopkov, o katerih se poučuje in o katerih ste dogovori v fazi izobraževanja, standardizacija metod oskrbe, uporaba kontrolnih seznamov in uvedba podpornih skupin za žilne pristope. 
  • Spremljanje bolnišničnih okužb z izvajanjem posebnih raziskav, uvedbo sistema sledenja in ocenjevanja, kako naj se jim pristopi in jih nadzoruje (učenje iz napak). 


Predvideni stroški in čas zdravljenja okužbe

Približno 5% hospitaliziranih bolnikov, to je 1 od 20, razvije bolnišnične okužbe. Med temi spada septikemija, povezana z žilnimi pristopi, med najnevarnejše, s smrtnostjo 25%. Vsak primer okužbe, povezane s CVK, znatno poveča stroške.

Italijanska študija (Tarricone 2010), izvedena na oddelkih za intenzivno nego, je pokazala, da se povprečni stroški hospitalizacije podvojijo (takrat 18.241 EUR in 9.087 EUR) in da se povprečno bivanje v bolnišnici poveča z 8,5 na 17,4 dni.

Ameriška študija (Stone 2005) je ocenila, da vsak primer okužbe, povezane s CVK, podaljša trajanje bivanja s 7 na 21 dni in poveča stroške za približno 37 000 USD na bolnika.

Kako lahko preprečimo okužbo?

Preprečevanje okužb, povezanih s CVK, je treba izvajati na vseh ravneh procesa oskrbe: od vstavljanja do uporabe in vzdrževanja katetra.

Učinkovito preprečevanje mora upoštevati vse možne načine kontaminacije CVK ali raztopin, ki se injicirajo skozi kateter.

Mikroorganizmi uporabljajo intraluminalne in ekstraluminalne poti za vstop v telo in povzročitev okužbe. Večina okužb, povezanih s katetrom, se pojavi 5 dni po vstavitvi, kar kaže na pomembnost zelo previdnega preventivnega pristopa ne le ob vstavitvi, ampak tudi v naslednjih fazah uporabe CVK.

Leta 2009 je Shapey s sodelavci ocenil metode upravljanja CVK v terciarni bolnišnici, pri čemer je ugotovil pomanjkljivosti pri 45% dogodkov obvladovanja po vstavitvi, še posebej pri uporabi zaščitnih kapic in oblog na izstopišču.

Ta študija je spodbudila boljše usposabljanje zdravstvenega osebja in prakso postopkov samopreverjanja.

Uporaba svežnja CVK oskrbe, ožjega seznama bistvenih nalog, ki jih je treba upoštevati pri oskrbi bolnikov s CVK, se je izkazala za učinkovito pri bolnikih, sprejetih na oddelke za intenzivno nego, razširjena pa je tudi na dializne centre.

Okužbe zaradi ekstraluminalne kontaminacije je mogoče preprečiti z ustrezno antiseptiko v času vstavitve katetra in s skrbnimi negovalnimi praksami pri uporabi in menjavi oblog, zlasti z uporabo protimikrobnih materialov.

V podjetnu Medipro d.o.o. imamo izdelke, ki vplivajo na pogostnost okužb katetrov.Povezani izdelki